Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
İlknur17

Yararlı Cemiyetler Nedir

YARARLI CEMİYETLER
A) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Edirne'de kuruldu. Kurulma nedeni, Trakya'nın Yunanlılara verilme korkusudur. Ayrıca Mavri Mira Cemiyeti'ni önlemeye çalıştı.
B) İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti: İzmir'de kuruldu. Amacı İzmir'in Yunanlılara verilmesini engellemekti.
C) Kilikyalılar Cemiyeti: İstanbul'da Adana ve çevresinin Ermenilere verilmesini engellemek amacıyla kuruldu.
D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti: Merkezi Trabzon olmak üzere Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Cemiyeti'nin kurulmasını engellemek amacıyla kurulmuştur.
E) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: İstanbul'da Doğuda bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek amacıyla kurulmuştur.
F) Milli Kongre Cemiyeti: İstanbul'da işgalleri kınamak için kuruldu. 
G) Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti: Sivas'ta kuruldu. Miting ve protesto yaptı.

Yararlı Cemiyetler Resimleri

 • 4
  Yararlı cemiyetler haritası 2 yıl önce

  Yararlı cemiyetler haritası

Yararlı Cemiyetler Sunumları

 • 1
  Önizleme: 2 yıl önce

  Cemiyetler sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa


  2. Sayfa
  MİLLİ VARLIĞA ZARARLI CEMİYETLER AZINLIKLAR TARAFINDAN KURULAN, MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN CEMİYETLER

  3. Sayfa
  Mavrİ mİra cemiyetiRumlar tarafından kurulmuştur.Amacı: Batı Anadolu ve Doğu Trakya’yı Yunanistan’a katarak MEGOLA İDEA (Büyük Bizans)’ı gerçekleştirmektir.İstanbul’daki Rum Patrikhanesi tarafından desteklenmiştir.İtilaf devletlerinin işgallerini kolaylaştırmayı amaçlamıştır.

  4. Sayfa
  ETNİK-İ ETERYA CEMİYETİMegola İdea’yı gerçekleştirerek Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmayı amaçlamıştır.

  5. Sayfa
  PONTUS RUM CEMİYETİRumlar tarafından kurulmuş, İstanbul’daki Rum Patrikhanesi’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürütmüştür.Amacı: Doğu Karadeniz’de bir Rum Devleti kurmaktır.

  6. Sayfa
  TAŞNAK VE HINÇAK CEMİYETLERErmeniler tarafından kurulmuştur.AMACI: Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmaktır.Nüfus çoğunluğunu ele geçirmek için çeteler kurarak Türk köylerine baskın düzenlemiştir. Türkleri göçe zorlamıştır.

  7. Sayfa
  AZINLIK CMİYETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİBulundukları bölgelerde devlet kurmayı ya da bulundukları bölgeyi başka devletlere bağlamayı amaçlamışlardır.İtilaf Devletleri ile işbirliği içindedirler, işgallerin yaygınlaşmasına yardımcı olmuşlardır.Bulundukları bölgelerde nüfus çoğunluğuna sahip olduklarını iddia etmişlerdir.

  8. Sayfa
  TÜRKLERİN KURDUĞU MİLLİ VARLIĞA ZARARLI CEMİYETLER

  9. Sayfa
  SULH VE SELAMET-İ OSMANİYE FIRKASIÜlkenin kurtuluşunun padişahın emirlerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak sağlanabileceğini savunmuştur.Milli cemiyetlere karşı düşmanca bir tutum içinde olmuştur.Damat Ferit Paşa’nın düşünceleri doğrultusunda hareket etmiştir.

  10. Sayfa
  HÜRRİYET VE İTİLAF FIRKASIİttihat ve Terakki partisine karşı kurulmuş bir partidir.Milli Mücadele’nin İttihatçıların yeni bir oyunu olduğunu ileri sürerek Milli Mücadele’nin karşısında yer almıştır.TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalarda kışkırtıcı bir rol oynamıştır.

  11. Sayfa
  İSLAM TEALİ CEMİYETİOsmanlı Devleti’nin Kurtuluşu’nun dini esaslara uymakla mümkün olabileceğini savunmuştur.Bu cemiyet Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nı desteklemiştir.

  12. Sayfa
  Kürt TEALİ CEMİYETİ İngilizlerin kışkırtmaları sonucunda Doğu Anadolu’da bir Kürt devleti kurmayı amaçlamıştır.

  13. Sayfa
  WİLSON İLKELERİ CEMİYETİAmerikan Mandasını savunan yazar ve gazeteciler tarafından kurulmuştur.Cemiyetin bazı üyeleri daha sonra Milli Mücadele’ye katılmıştır.Sivas Kongresi’nde bu cemiyetin üyeleri Amerikan Mandasını savunsalar da Mustafa Kemal ve Arkadaşlarının tam bağımsızlık düşüncesi karşısında başarırlı olamamışlardır.

  14. Sayfa
  İNGİLİZ MUHİPLER CEMİYETİ Bu cemiyetin üyeleri İngilizler seçkin bir millet olarak görüyorlar, Osmanlı Devleti için tek kurtuluşun İngiltere manda ve himayesine girmek olduğunu düşünüyorlardı.

  15. Sayfa
  MİLLİ VARLIĞA YARARLI CEMİYETLER

  16. Sayfa
  Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk CemiyetiMerkezi Edirne’dedir. 1918 De mavri Mira’ya karşı kuruldu.Amacı;Yunanistan’ın Trakya’yı işgal etmesine engel olmak.Bunun için Türklerin direnişini sağlama ve gerekirse silahla karşı koyma hazırlıkları yapmıştır.

  17. Sayfa
  Doğu illeri Müdafaa-i Hukuk Cemiyetiİstanbul’da kuruldu(daha sonra Doğu Anadolu’da bazı illerde şubeler açtı).Amacı; Doğu Anadolu’da bir Ermeni ve Kürt Devleti kurulmasını engel olmak amacıyla kuruldu.Doğu Anadolu’nun Türk vatanının ayrılmaz bir parçası olduğunu Dünya’ya anlatmak için çaba harcadı.Erzurum Kongresinin toplanmasında etkili rol oynadı.

  18. Sayfa
  Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti:Trabzon ve çevresinde bir Pontus Rum Devleti oluşumuna engel olmak amacıyla kuruldu.Pontus Rum çeteleriyle mücadele etti. Ayrıca Erzurum Kongresi’nin toplanmasında görev yaptı.

  19. Sayfa
  İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesini engellemek amacıyla kurulmuştur.Bölgenin Türklere ait olduğunu basın yayın yoluyla duyurmaya çalışmışlardır

  20. Sayfa
  İzmir reddi ilhak cemiyeti İzmir’i Yunanistan’a vermemek için kuruldu. NOT: İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve İzmir Reddi İlhak Cemiyetlerinin çalışmaları sonucunda Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplanmasını sağlamış ve Batı Cephesi oluşturulmuştur.

  21. Sayfa
  Kilikyalılar cemiyetiAmacı; Adana Çukurova ve çevresini Ermeni ve Fransız işbirliğine karşı savunmak için kuruldu.Çevresinde işgalci devletlere karşı halkın direnişini teşkilatlandırmaktır.

  22. Sayfa
  Milli Kongre Cemiyetiİstanbul Üniversitesi öğretim üyelerince kurulmuştur.Amacı; Anadolu’daki tüm işgallerin haksızlığını basın-yayın yoluyla dünya komu oyuna duyurmaktır.

  23. Sayfa
  Anadolu kadınları müdafaa-i vatan cemiyeti Sivas’ta kurulan cemiyet İtilaf Devletleri temsilcilerine telgraflar çekmişlerdir.

  24. Sayfa
  yararlı Cemiyetlerin ortak ÖzellikleriKendiliğinden oluşan sivil direniş örgütleridir.Bölgeseldir ve temel aldıkları ilke milliyetçilik duygusu ve bağımsızlık ilkesidir.Azınlıkların çalışmalarına ve İtilaf Devletlerinin işgallerine tepki olarak kurulmuştur. Milli birliğin oluşması v yaygınlaşmasında önemli etkisi olmuştur.Kaynağı Türk Halkıdır ve Türk Halkını örgütlemişlerdir.

  25. Sayfa
  NOT: Bütün yararlı Cemiyetler Sivas Kongresinde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir Bu gelişme ile Türk kurtuluş harekatı tek elden yönetilmeye başlanmıştır.

Yararlı Cemiyetler Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Yararlı Cemiyetler Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yararlı cemiyetler haritası
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin